05-11-2012

Regeerakkoord Rutte II

Duurzaamheid krijgt injectie van € 2,4 mrd

Nu we dagelijks merken dat de fossiele energie duurder wordt, gaan diverse mechanismen anders draaien. Sinds 2004 heeft het kabinet steeds weer gekozen voor een 'op-termijn'-tactiek; "laten we niet nu maatregelen nemen, maar zodra we niet meer anders kunnen". En eindelijk, uit de onderhandelingen tussen Samsom en Rutte zijn bemoedigende doelen voortgekomen.

Naar 16% in 2020 en 100% in 2050
In 2011 is door het rijk al voorgenomen om in het jaar 2020 14% van ons energieverbuik duurzaam te laten zijn. Dat is energie uit biomassa, wind, zonkracht en andere groene bronnen. In het Regeerakkoord 'Bruggen slaan' wordt dat percentage tot maar liefst 16% opgehoogd. Het andere voornemen dat neergelegd wordt voor het jaar 2050 is dat Nederland volledig duurzaam zal moeten draaien. Voor de eerstgenoemde etappe heeft het kabinet een budget van € 2,4 miljard in de boeken gezet.

Vertrouw technologie
Tegenstanders noemen dit een dubieus streven. Voorstanders hebben vertrouwen. Niet alleen in de oprechtheid, maar ook in de voortschrijding van de technologie. Zoals het rendement van windenergie het afgelopen decennium jaarlijks bijna verdubbelde, zonnepanelen tegenwoordig beter te betalen zijn, zo zal er in de technische ontwikkeling van de duurzame energiesector nog genoeg te behalen zijn. Dat zou niet lukken met een tegendraads kabinet.

Aanpoten in de sector
Nederland zal eerst zijn achterstand in de offshore windenergie moeten wegwerken, de wetten aangaande onshore windenergie moeten rechtlijnig worden en prijzen op alle fronten zulen door marktwerking en staatssteun dalen. Het zal flink aanpoten worden, maar het is het waard.

Frise ecotrips 2012

Nieuwsarchief

NIEUWS

Op deze pagina vind je alle nieuws over Frise. Over Frise ecotrips, Frise books, Frise voices. Op termijn komen er nog meer Frise-producten bij.

LAATSTE NIEUWS

Frise ecotrips verzorgt Nuon-klantendag

Elk kwartaal nodigt energiebedrijf Nuon zijn klanten uit voor een speciaal uitje. Afgelopen winter kon je een kijkje nemen in de energievoorziening van de Amsterdam ArenA, dit voorjaar kon je naar Duinrell met het hele gezin. Dit zomerseizoen staat de Klantendag in het kader van Windmolens. En wel het windmolenpark OWEZ voor de Nederlandse kust, ter hoogte van Egmond.

>> lees meer
Energieakkoord op hoofdlijnen rond

Na maanden overleg en onderhandelen zijn FNV, de SER en Economische Zaken het met elkaar eens. De beperkte financiële ruimte was lang een twistpunt. Na het realloceren van de miljoenen die ermee gemoeid zijn is het nu gelukt om overeenstemming te bereiken.

>> lees meer

TWITTER FEED