25-03-2013

De duurzame toekomst van Nederland begint in Reduzum en Friens.

Het idee Dorpsmolen is meer dan een windmolen in de nabijheid van een dorp. Een dorpsmolen gaat over leefbaarheid, onafhankelijkheid en duurzame dorpsontwikkeling. Het is een windmolen die past bij de schaal van het dorp en die voordeel oplevert voor de dorpsgemeenschap.Reduzum en Friens

Op 28 februari jl. kwamen 50 Friese dorpen in een vergadering bijeen om nader kennis te maken met het idee Dorpsmolen. Een dorpsmolen is een windmolen die in eigendom is van een dorp en de opbrengsten van duurzame energie inzet in de eigen
gemeenschap.

Gastheer en initiatiefnemer van de vergadering was de “Mûnegroep Reduzum, Friens, Idaerd en Eagum”. Totaal waren er 85 leden uit 50 dorpsbelangen aanwezig.

Het idee Dorpsmolen is meer dan een windmolen in de nabijheid van een dorp. Een dorpsmolen gaat over leefbaarheid, onafhankelijkheid en duurzame dorpsontwikkeling. Het is een windmolen die past bij de schaal van het dorp en die voordeel oplevert voor de dorpsgemeenschap.

“De economische crisis heeft ons geleerd dat we minder van de overheid kunnen verwachten, we moeten als gemeenschap steeds meer zelf onze zaken regelen” zegt Henk Vellinga, voorzitter Dorpsmolen Reduzum. “Gelukkig beschikken wij over een dorpsmolen die ieder jaar een financiële impuls aan onze dorpsgemeenschap kan geven.” De dorpsmolen is ondergebracht in een eigen stichting en het bestuur kiest autonoom aan welke zaken de financiële middelen worden besteed. Vellinga: “Natuurlijk hebben we het goed verankerd in onze lokale democratie, zo wordt tweederde van de bestuursleden aangedragen door de vereniging van plaatselijk belang en presenteren we ieder jaar op de ledenvergadering van plaatselijk belang ons jaarplan.”Primair produceert de dorpsmolen duurzame elektrische energie die wordt verkocht aan een energiebedrijf. Gemiddeld blijft er ieder jaar 20.000 euro over onder de streep. Het geld werd o.a. besteed aan het isoleren van het schoolgebouw en de dorpshuizen in de vier dorpen. Duurzaamheid is mede dankzij de dorpsmolen een bekend thema bij de dorpsbewoners.

Het is geen verrassing dat er in Reduzum meer dan 1000 zonnepanelen op de daken liggen. Naar schatting is er meer dan 350.000 euro aan zonnepanelen in de Friese economie gestoken, allemaal betaald door dorpsbewoners uit een enkel dorp. 

Vellinga: “De dorpsmolen heeft een hele positieve invloed op de verhouding van dorpsbewoners tot het begrip duurzaamheid, dit zie je terug op onze daken.”
Tijdens de vergadering spraken vrijwel alle aanwezige dorpen zich positief uit over het idee Dorpsmolen.

“Ieder dorp is natuurlijk vrij om voor of tegen een windmolen te zijn. In het licht van een terugtredende overheid is het echter wel goed om opnieuw te praten over mogelijkheden die het dorp beter in staat stelt zichzelf te ontwikkelen. Een dorpsmolen kan hierbij een middel zijn.” Op dit moment bestaan er geen mogelijkheden binnen het provinciaal beleid voor het plaatsen van nieuwe solitaire windmolens. Het huidige beleid richt zich met name op het clusteren van windmolens op een aantal locaties.

Vellinga: “Met dit burgerinitiatief nemen we als dorpen de verantwoordelijkheid voor onze eigen ontwikkeling binnen een veranderende samenleving. We willen op positieve wijze ook de politiek beter laten kennismaken met het idee Dorpsmolen. De discussie zou niet alleen moeten gaan over windmolens op ons platteland, en of dat mooi is of niet, maar veel meer over hoe we als dorpen op eigen kracht de toekomst in kunnen gaan, duurzaam en leefbaar.”
 

Voor meer informatie over, of aansluiten bij dit burgerinitiatief kunt u contact opnemen
met: Henk Vellinga, Stifting Doarpsmûne Reduzum, 0566-602966 of vinkoop@hetnet.

Nieuwsarchief

NIEUWS

Op deze pagina kun je het nieuws per thema volgen van een van de producten van Frise.

TWITTER FEED